Ruszamy z budową domu

Budowa domu to długoterminowe i bardzo kosztowne przedsięwzięcie, dlatego powinno być bardzo dobrze zaplanowane. Ten wieloetapowy proces cechuje się licznymi formalnościami urzędowymi, których należy dopełnić. Co trzeba zrobić by rozpocząć budowę?

Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia działki, a dokładniej jej statusu. Od tego zależeć będzie rodzaj, wielkość budynku, jaki na niej będzie można postawić. Aby dobrze wybrać działkę, należy przestudiować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Aby otrzymać wypis z takiego dokumentu należy udać się do wydziału architektury urzędu gminy lub urzędu miasta. Przeciętnie na wydanie wypisu czeka się od 7 do 30 dni. Zarówno w warunkach zabudowy jak i w planie zagospodarowania przestrzennego określone powinny być m.in. informacje na temat gabarytów budynku, odległość ściany frontowej budynku miekszlanego od drogi, linia zabudowy. Warto przestudiować ów plan czy warunki, albowiem może się okazać, że w najbliższym sąsiedztwie powstanie droga czy wielkopowierzchniowy sklep.

Drugim bardzo ważnym krokiem jest analiza ksiąg wieczystych gruntu. Księgi te powinny być wnikliwie przejrzane. Dokument ten powie o stanie prawnym gruntu, obciążeniach hipotecznych czy skarbowych działki. W księdze pojawiają się także informacje o służebności drogowej jeśli działka nie leży bezpośrednio przy drogze gminnej czy krajowej. Warto tutaj poprosić o opinię prawnika, albowiem wiele zapisów dla zwykłego Kowalskiego może nie być jasnymi.

Kiedy zna się już podstawowe informacje nt. działki, można przejść do zakupu projektu domu. Mnogość biur architektonicznych oraz łatwość dostępu do wymarzonego projektu nie powinny nikomu sprawiać trudności. Trzeba pamiętać, że projekt budowlano-architektoniczny jest niezbędnym elementem dokumentacji, którą składa się, by uzyskać pozwolenie na budowę lub rozpoczęcie prac budowlanych w oparciu o zgłoszenie zamiaru budowy.

Ważnym krokiem jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów. Jest to istotne w przypadku projektów domów, których obszar oddziaływania będzie wychodził poza granice działki. Takie dokumenty można zdobyć w zakładach wod-kan, energetycznych czy gazowych.

Jeśli planuje się budowę domu jednorodzinnego, wolnostojącego, którego obszar oddziaływania nie wykracza poza granicedziałki, wystarczy, że złoży się zgłoszenie zamiaru budowy. Takie zgłoszenie musi zawierać projekt budowlano-architektoniczny w czterech egzemplarzach, decyzję o warunkach zabudowy, dokument potwierdzający możliwość dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Kiedy otrzymane dokumenty pozwolą na rozpoczęćie budowy, trzeba zatrudnić kieronika budowy oraz prowadzić dziennik budowy.