Samowola budowlana 2019

Samowola budowlana czyli taka budowla nie jest do końca sprecyzowana w przepisach prawnych. Jednak obarczona jest wysoką karą, dlatego lepiej wystrzegać się tego typu inwestycji. Samowolą budowlaną jest wybudowanie budynku bez pozwolenia na budowę, bez jego zgłoszenia lub w razie wydania sprzeciwu do zgłoszenia. Tyczy się to nie tylko już stojących obiektów, ale także tych […]